02.02.2023

Само осем са работниците в БКС Тунджа

От началото на годината специализираното звено за благоустройствени дейности и поддържане на обществени пространства към община „Тунджа“ е извършило дейности в 36 населени места на общината.

Работата на звеното включва дейности по поддръжка на зелени площи, почистване на пътища и канавки, почистване на гробищни паркове, опесъчаване на улици със заледени участъци, ремонт на пътни знаци, оформяне на корони на дървета, косене на тревни площи, почистване на обществени пространства.

Звено „БКС“ активно участва в поддръжката на обществени пространства и монтажни дейности, свързани с провеждането на различни мероприятия от Културния календар на община „Тунджа“, образователни, социални инициативи и други обществени прояви.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com