05.10.2022

„С Тунджа в сърцето“ – Рестарт

В конкурса за обществени инициативи „Заедно с община Тунджа“ на рестарта на платформата „С Тунджа в сърцето“ бяха подадени 40 проектни предложения на читалища, кметства, училища и неправителствени организации от населените места на община „Тунджа“.

В първият етап бяха сключени 20 споразумения на обща стойност 55 424,56 лв., а проектите бяха реализирани в следните населени места- Завой, Скалица, Козарево, Ботево, Миладиновци, Челник, Ханово, Голям манастир, Генерал Инзово, Калчево, Веселиново, Дражево, Коневец, Овчи кладенец и Генерал Тошево.

През м. април, по време на втория етап, бяха сключени 13 споразумения на обща стойност 36 134,71 лв., а проекти бяха насочени в полза на местните общности на селата Хаджидимитрово, Стара река, Меден кладенец, Кукорево, Асеново, Победа, Межда, Генерал Инзово, Роза и Чарган.

Предстои да бъдат сключени споразумения на обща стойност 13 994 лв. за реализацията на 6 проекта в населените меса Козарево, Бояджик, Веселиново, Челник и Победа.

Инициативата „Заедно с община Тунджа“ на платформата „С Тунджа в сърцето“ дава възможност на местните общности да определят заедно с общината „дневния ред“ на населените места, да формулират и реализират дейности, свързани с местните проблеми и приоритети. Платформата получи високата оценка на Съвета на Европа, като практика, която провокира прекия ангажимент на хората, като генерира обществен ресурс за реализиране на местни инициативи.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com