28.01.2023

Поредно месечно заседание и съвместна загриженост

Бинка Величкова

На 28 юни 2018 година се проведе поредната оперативна среща на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници на селищата в община Болярово.

В своето встъпително изявление г-н Христов акцентува на факта, че лятото е пожароопасен сезон и трябва да бъдат предприети профилактични мерки от всички местни ръководители в поверените им селища. Но ако все пак възникне пожар, освен на тел. 112, при нужда (в случай на забавен ответна реакция) да се звъни и на дежурните служители в общината. Защото времето е ценно в такива ситуации, трябват спешни действия и експедитивност.

Освен това кметът на община Болярово изтъкна, че продължават проверките на язовирите. Трябва обаче да се изпълняват стриктно и своевременно предписанията на проверяващите органи от съответните наематели. Ако това не се прави, си пристъпва към санкции, а крайната мярка е разтрогване на договорите.

След г-н Христов в съвещанието се включи секретарят на общината М. Чанева. Тя запозна местните ръководители с актуални писма и наредби: за съхранение на архивите, попълване е подписване на декларации за личните данни и т.н.

Впоследствие пред г-н Христов кметове и кметски наместници изложиха актуални проблеми за населените места, в които са избрани или респективно назначени: Е. Анев (с. Воден), М. Минева (с. Оман), С. Табурова (с. Ситово), А. Василева (с. Крайново), А. Апостолов (с. Попово), М. Добрев (с. Мамарчево) и др. Обобщено казано, споделени бях проблеми, касаещи благоустройството на селищата (поне частични ремонти или по-мащабни инфраструктурни подобрения),  и други обществено битови въпроси, касаещи всекидневието на местните жители там. Пролича желание за съвместни действия с цел оптимизиране на средата за по-хармонично ежедневие на хората.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com