05.10.2022

Обучение по първа помощ за хора от третата възраст

bty

Областната организация на БЧК – Ямбол проведе обучение по първа помощ за хора от третата възраст, представители на целевата група по проект: „Повишаване информираността на обществото по проблеми на възрастите хора и защита на техните права“. Инициативата е част от поредица предстоящи обучения, с които се цели участниците да придобият базисни познания и практически умения за повишаване на тяхната готовност за действия при кризи, оказване на първа помощ при травми, следствие от инциденти в дома и на улицата, прилагане на подходящи животоспасяващи и животоподдържащи действия.

Водещ обучител бе Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ“ в областния секретариат на БЧК-Ямбол, с когото възрастните хора имаха възможност да обсъдят и дискутират конкретни случаи, като се уточняват правилните подходи, механизми и алгоритъм на действията на оказващите първа помощ, при спазване правилата за лична безопасност и безопасността на околните.

Инж. Митко Филипов – Директор на секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол връчи на всеки участник сертификат за преминато обучение в рамките на проект: „Повишаване информираността на обществото по проблеми на възрастите хора и защита на техните права“ и благодари за активността не само по време на обучението, но и във всички дейности и инициативи, осъществявани през годините в рамките на проекта. Подчерта положителния принос и съдействие на г-н Костадин Атанасов, като председател на Общинска организация на Съюза на пенсионерите 2004 в град Ямбол, член на Общинското ръководство на БЧК – Ямбол и целевата група по проекта.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com