30.09.2022

Докторантите и студентите от Международния Югоизточен летен университет представиха резултатите от археологическите си проучвания

Лора Величкова

И тази година, по традиция, участниците в Международния Югоизточен летен университет (към УниБИТ – София) представиха резултатите от работата си на археологическия обект „Малкото кале“ (край село Воден) пред жителите на община Болярово. Международният  Югоизточен летен университет има за цел проучването, документирането и социализирането на богатото културно наследство на територията на общините Малко Търново, Болярово и Елхово. Ръководител на проекта е гл. ас. д-р Диана Стоянова.

На територията на община Болярово докторантите и студентите правеха своите археологически проучвания десет дни под ръководството на д-р Диана Стоянова и представители от Регионалния исторически музей – град Ямбол: директорът Стефан Бакърджиев и археологът Явор Русев. За всички находки и работата си през тези дни младите участници разказаха пред жителите на община Болярово чрез направена от тях презентация и станалото вече традиция стихотворение, съчинено от тях- шеговито, но и поучително.

На представянето присъстваха общинският кмет Христо Христов, представители на общинската администрация и граждани.

Общинският кмет приветства участниците в Международния Югоизточен летен университет и изрази радостта си, че за поредна година те работят на територията на община Болярово. Макар меморандумът между ръководството на УниБИТ и кметовете на трите общини е от четири години, когато е създаден Международния Югоизточен летен университет, вече осма година летните практики на младите хора минават тук и това не може да не го радва истински, сподели господин Христов. Общинският кмет не скри гордостта си, че ректорът на УниБИТ проф. Стоян Денчев и с корени от нашата община. Това партньорство е полезно и за трита институции – община, университет и музей и неговите надежди са да продължи и занапред.

    Д-р Диана Стоянова също сподели колко е щастлива да е отново в тази станала през годините любима нейна община и изрази възхищението си от чудесното отношение на хората тук. Тя разказа за техния престой тук, за етапите в работата им и колко ползотворна е била тя. Обеща да се завърнат на археологическия обект „Малкото кале“ и изрази задоволството си от находките, които през тези десет дни не са никак малко. Част от тях студентите и докторантите бяха изложили, за да имат възможност присъстващите да ги разгледат. Тя благодари сърдечно на кмета Христов за постоянната му и дългогодишна подкрепа и предаде поздрави и благодарности от ректора на УниБИТ проф. д.и.н Стоян Денчев, родом от този край.

На събитието присъстваха директорът на РИМ-Ямбол Стефан Бакърджиев и археологът от РИМ-Ямбол Явор Русев. Археологът сподели радостта си от напредването в проучванията. След откриването през предходната година на нещо много отдавна търсено – входът на крепостта в северна посока, сега са много близо до крайна хипотеза и датиране. Той разказа за изследванията на обекта през годините, изводите и предположенията на археолозите и самата работа по разкопките, като не пропусна да изкаже благодарността си, че е имал да работи с този чудесен екип от любознателни млади хора.

Господин Бакърджиев също сподели своите впечатления от ползотворната работа на младите хора, съвместно с техния екип. Все по-настоятелно ще търси държавно финансиране, увери присъстващите той, особено след като двата обекта са вече с национално значение. Вече може да сподели, призна директорът на РИМ, че първоначалната идея, че археологическия обект, е бил малка отбранителна крепост, отпада като версия. Предметите, намерени по време на археологическите проучвания говорят, че е доста луксозна крепост и не с чисто военни функции: малък феодален замък или резиденция н епископ. Има и датировка : 11-12-ти век. Сам по себе си обектът е уникален, увери присъстващите г-н Бакърджиев. Предметите на живелите там показват висок социален статус. А е крепостта е разрушена вероятно по време на Третия кръстоносен поход.

В края н срещата присъстващите имаха възможност да разгледат новите находки, сред които: халка, ножове, върхове от стрели и керамични съдове. Те подариха на представителите на общината броеве от университетското издание „За буквите“ и отговориха на техните въпроси относно проучванията им и бъдещите планове.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com