02.02.2023

Опозицията иска оставката на д-р Ибришимов

ИСКАНЕ

НА ОСТАВКАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –ЯМБОЛ Д-Р ИБРИШИМОВ

Ние, общинските съветници от групата на БСП в Общински съвет – Ямбол, искаме оставката Ви, д-р Ибришимов, като Председателят на Общински съвет- Ямбол, защото Вие системно нарушавате:

1.Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, като

– от избирането Ви през 2015 г. до момента НЕ СТЕ СВИКАЛ нито веднъж председателски съвет за обсъждане на дневния ред на заседанията, и го определяте еднолично;

– НЕ ОСИГУРЯВАТЕ пълнота на протоколите от заседанията на ОбС, като в тях не се отразява поименното гласуване, т.е. от протоколът не става ясно кои общински съветници как са гласували поименно;

 Продължително време НЕ ПУБЛИКУВАТЕ за обществено обсъждане внесено предложение за отмяна на таксите в детските заведения, което е с изключителен социален ефект върху младите семейства;

 НЕ ОПРЕДЕЛЯТЕ конкретни срокове, в които кмета да дава писмените си становища по внесени предложения/ намаляване обхвата на Синя зона/ и така протакате разглеждането на наболели проблеми на гражданите;

 ПРЕХВЪРЛЯТЕ задължения на администрацията на общината по въпроси от компетентността само на ОбС, като искате например становища дали ОбС да прави свои временни комисии;

 ЕДНОЛИЧНО, без да информирате ОбС, решавате и обжалвате пред по- горна инстанция решения на съда, с които се отменят актове на общински съвет, атакувани от прокуратурата – такса в детските заведения и такси за Синя зона. С действията си обслужвате администрацията, която събира незаконно, през този период , такси от гражданите.

2. Закона за местното самоуправление и местната администрация, като

– от избирането Ви през 2015 г. до момента НЕ СТЕ ВНЕСЪЛ нито един отчет за дейността на съвета и неговите комисии;

3. Конституцията на РБългария, като

– допускате да се ОТВАРЯТ и ЧЕТАТ писма /кореспонденция/ адресирани до общински съветници, които се получават в канцеларията на ОбС Ямбол, след което се предоставят на общинския съветник.

Само за 1 година и половина са факт 9 решения на съда, с които се отменят незаконни текстове в Наредби на ОбС. През м. ноември се очаква ВАС да потвърди отмяната на таксите за Синя зона на АС Ямбол, а през последния месец по сигнал на прокуратурата са заведени още две дела, едното от които е за незаконосъобразни текстове в Правилника за работа на ОбС .

Това е резултатът от липсата на предварителен, юридически, контрол върху предложенията, които се внасят в ОбС.

Нито едно решение на съда не сте прочели на заседание на ОбС, изключая касаещите Референдума за заема, и не сте поискали мнението ни, а ни представлявате пред органите.И днес не прочетохте решението на ВАС от преди три дни за отмяна на таксата от 10 лв в детските заведение в Ямбол.

С тези си действия Вие, като председателят на ОбС НЕ МОЖЕТЕ ДА ГАРАНТИРАТЕ законност в работата на ОбС като самостоятелен демократичен орган на местното самоуправление и го превръщате в подчинена структура на администрацията.

ИСКАМЕ ОСТАВКАТА ВИ!

Общинските съветници от групата на БСП

Общински съвет Ямбол

27.07.2018 г.

С уважение,

Мариета Сивкова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com