29.01.2023

Вземат проби от овцете и козите в три общини

Започна вземането на проби и извършването на клинични изследвания на дребните преживни животни във всички стопанства от 20 километровата зона на идентифицираното огнище на заболяването чума по ДПЖ, на територията на област Ямбол. 20 километровата зона, в която се извършват клиничните изследвания обхваща 36 населени места в засегнатата община Болярово, включва и населени места от съседните общини Елхово и Стралджа. Вземането на проби от дребните преживни животни във всички стопанства се извършва от няколко екипа оторизирани ветеринарни лекари. Към този момент приключи безпроблемно вземането на проби в четири животновъдни обекта в с. Голям Дервент, община Елхово, при пълно съдействие от страна на стопаните.

Кметовете на населени места от 20 километровата зона, в които се извършват клиничните прегледи информират своевременно стопаните за предстоящите действия на ветеринарните служби. В деня на проверките животните трябва да не бъдат извеждани, а да са в стопанствата.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com