07.02.2023

В Община Стралджа oсвобождават от такса ползването на детска ясла

От 15 август влиза в сила решението на ОбС за освобождаване от такса ползването на детска ясла. На последното си заседание съветниците единодушно подкрепиха предложението на кмета Атанас Киров за изменение  на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за ползване на детска ясла. Решението се отнася и за  семействата с две или три деца, които посещават едно или две детски заведения.  Таксата, която ще заплащат e с 50 на сто намаление за второто и всяко следващо дете.

Мотивите за направената промяна в Наредба № 5 се определят от значителното намаляване броя на децата ползващи детска ясла. Безспорно освобождаването от такса   е свързано с изразходването на допълнителни  финансови средства от бюджета на общината. Заключението на финансистите е, че приходите  от такси ще намалеят в рамките на  5 000 до 7 000 лв., но за сметка на това  ще бъдат обхванати повече деца на възраст от 1  до 3 години. Родителите ще бъдат спокойни за така необходимата услуга по грижа на децата им в най-ранна възраст. Решението на ОбС за отмяна на таксата е поредна крачка на общинското ръководство в грижа за децата и младите семейства.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com