03.02.2023

Пет читалища от община „Тунджа“ са с одобрени проекти по обявената от Министерство на културата конкурсна сесия за финансова подкрепа

Пет читалища от община „Тунджа“ са с одобрени проекти по обявената от Министерство на културата конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” – 2018 г. Това са НЧ „Зора- 1930“ с. Челник / 1496 лв./, НЧ „Пробуда-1930“ с. Болярско /1243 лв./, НЧ „Христо Ботев-1928“ с. Ботево /1969 лв./, НЧ „Н. Й. Вапцаров-1929“ с. Каравелово /1034 лв./ и НЧ „Васил Левски-1931“ с. Победа /1453 лв./. Общата стойност на проектите е в размер на 7195 лева.

Програмата е на конкурсен принцип чрез процедура за подбор и оценка на проекти, които предвиждат закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители, съобразени с културните и образователните потребности на гражданите, които обслужва дадената библиотека.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com