03.02.2023

От утре започват посещенията на терен на екипите за проверка на децата и учениците отпаднали от образователната система

Областният координационен център сформиран от областния управител на област Ямбол, за осъществяване на междуинституционална координация и контрол на областно ниво за изпълнение на дейностите на ПМС 100 за създаване и функциониране на  Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, проведе първа работна среща.

Децата и ученици, отпаднали от училище или детска градина през учебната 2017/18 г. в област Ямбол са 144, незаписани в училище са 111 деца, 646 са със статус “в чужбина”, с неустановен статус са 137 деца. Това бе докладвано от експертите на РУО Ямбол  на заседанието пред областния управител Димитър Иванов, общините, полиция, социални служби.

Сформирани са екипи за всички райони в областта, от различните институции, които стартират работа на терен от утре, сряда 12 септември. Първите и най-спешни проверки са за незаписаните и за децата за които няма информация за статуса им.

Актуализирането на списъците с деца и ученици е само първата стъпка от работата на Механизма. „Контрола на дейността на директорите и учителите по работата по задържане на учениците, ефективното разходване на средства за работа с тези рискови групи и конкретните дейности ще са обект на постоянни проверки от страна на екипите“, категоричен беше областният управител. „В този външен контрол ще се включа и аз лично“, каза още Д.Иванов. Още през първата учебна седмица започват и проверки на място, на записаните ученици, на реално присъстващите и отсъстващи в клас“.

Присъстващите на заседанието членове на Механизма набелязаха и обговориха множество проблеми в образованието на областно ниво и се обединиха около тезата, че е време не само да бъдат изказани проблемите на глас, а и да се намерят работещи решения. Създаването на Механизма е ясен знак, че системата има нужда от промяна, за да се променят резултатите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com