06.10.2022

Локална мрежа за борба с наркотиците бе представена в община Ямбол

Локална координационна мрежа за превенция и противодействие на употребата и разпространението на наркотични вещества сред учениците в училищата на територията на община Ямбол бе представена и приета днес на заседание на Общинския съвет по наркотични вещества към община Ямбол.

По време на организирания дискусионен форум педагогически съветници, директори на учебни заведения и  представители на институциите, ангажирани с проблема  изразиха готовност да бъдат част от Локалната координационна мрежа и да работят активно за противодействие на употребата и разпространението на наркотични вещества.

Представената разработена процедура спомага за бързото и своевременно уведомяване на институциите, които работят за намаляване на употребата, предлагането и търсенето на наркотични вещества. Определянето на рисковете е един постоянен процес, който започва с наблюдение на класния ръководител или педагогическия съветник върху детето, което дава признаци за употреба на наркотични вещества. При втората фаза-анализ и оценка на риска е необходимо при констатиране на такъв проблем незабавно да бъде уведомен директора  на училището. При следващия етап -за вземане на решение и подходяща реакция информацията се подава до Локалната координационна мрежа за превенция на употребата на наркотични вещества сред учащите- стана ясно още днес по време на заседанието на Общинския съвет по наркотични вещества към община Ямбол. Сигналът при констатиране на подобни рискови ситуации може да бъде подаден на телефон 046/662940 или  чрез www.osnv-yambol.com.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com