17.10.2018

Първи учебен ден в Община Тунджа

На 17 септември започна учебната 2018-2019 година в десетте тунджански училища. Повече от 1000 ученици ще се обучават в училищата на територията на общината. Повече от 500 деца са записани в детските градини на община „Тунджа“.

Започва първата учебна година на Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ – второто средно училище на територията на общината.

Празничния ден в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево беше споделен от Георги Георгиев- кмет на община „Тунджа“, който връчи еднократно финансово стимулиране на 15-те осмокласници, избрали да се обучават по професията „шлосер“.

Финансова подкрепа получиха и 18-те осмокласници в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“, които ще се обучават по специалността „лозаровинарство“. Финансовите стимули на учениците връчи г-н Станчо Ставрев- заместник-кмет на общината.

В първия учебен ден заедно с учениците, родителите и учителите в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново беше г-жа Ели Василева, заместник-кмет на община „Тунджа“, а  г-н заместник-кметът Георги Чалъков участва в празника на ОУ „Христо Ботев“, с. Кукорево.

В празниците на общинските училища се включиха секретаря на общината Андон Кръстев, директори на дирекции и експерти от общинска администрация.

Заедно с поздравите по повод началото на учебната година, първокласниците и децата от детските градини получиха подаръци, осигурени от общината.

Образователни игри, дидактични материали и книжки зарадваха  и децата от детските градини.

Първият учебен ден в община „Тунджа“ събра всички заедно- деца и ученици, учители, родители, общественост и община.