03.10.2022

Месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници

На 20 септември представителите на общинското ръководство (кметът Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева) проведоха своята месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници на населените места на общината.

На нея бяха обсъдени текущи въпроси и проблеми. Секретарят на общината информира колегите си за предстоящите прегледи по трудова медицина на 4 октомври 2018 година. Постави и още няколко въпроса на вниманието им във връзка с административното и електронно обслужване.

Общинският кмет съобщи на присъстващите,че общината има нов главен експерт „Хуманитарни дейности“ – Кольо Пехливанов, предстои назначаване и на нов специалист в отдела в началото на идващия месец. Господин Христов обсъди с колегите си и зареждането с дърва за огрев – в част от населените места е приключило, в други се извозват в момента, а през октомври се очаква приключването на извозването и в последните села.

В края на срещата представителите на общинското ръководство отговори на поставените въпроси и проблеми от кметовете и кметските наместници.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com