03.02.2023

Четири детски полицейски управления са открити в област Ямбол

Общо 86 деца  от  СУ “Св. Климент Охридски” – град Ямбол, ОУ “Св.св. Кирил и Методий” – град Елхово, ОУ “Св. Паисий Хилендарски” – с. Роза, общ.Тунджа и СУ “Пейо Яворов” – Стралджа положиха клетва и получиха полицейски светлоотразителни жилетки, отличителни значки, шапки и работни материали.

Младите доброволци тържествено обещаха: да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията; да се грижат за своята безопасност и тази на другите; да носят отговорност за своите постъпки; да развиват уменията си, да овладяват гнева и страха, да бъдат  вежливи и добронамерени; да познавам своите права и задължения; да отстояват правата си, без да засягат правата на другите; да не отминават зов за помощ и винаги да бъдат готови да помагат на хора в беда; да вярват в себе си и никога да не се предават.

Директорите на учебните заведения и началниците на съответните районни управления пожелаха на децата “На добър час!” и дадоха старт на програмата с подписването на споразумения и декларации за партньорство.

В рамките на двугодишно обучение доброволците в четирите формирования ще се запознаят с дейността на полицейските служби, как да реагират и оказват първа долекарска помощ в различни ситуации, ще се обучават в детска полицейска лична защита и безопасност на движението. За изучаване са включени и модели на безопасно поведение и действия при извънредни кризисни ситуации, бедствия и пожари. Програмата е мобилна и отворена за нови идеи и допълнения, като целта е децата да получат знания и умения за: опазване на своя живот и този на приятелите си; справяне в трудни ситуации и различни предизвикателства в къщи, в училище или на улицата; своите права и отговорности пред обществото; работа в екип и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.

Младите доброволци получиха широка подкрепа от официалните гости, родители, учители и полицейски служители, присъстващи на тържественото откриване на детските полицейски управления.

 

 

01.10.2018 г.

Татяна Павлова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com