16.11.2018

Предстоящи събития в Община Тунджа

На 15 октомври от 16.00 часа в община „Тунджа“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Заедно можем- ефективен механизъм за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците. Взаимодействия между семейство и училище“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Бенефициент по проекта е ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Дражево с партньор ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново.

На 17 октомври /сряда/ от 11.00 часа НЧ „Христо Ботев“, с. Ботево ще отбележи 90 години от създаването си.

На 18 октомври /четвъртък/, от 15.30 часа в с. Генерал Инзово ще се отбележат 10 години от създаването на Дневен център за стари хора.

На 19 октомври /петък/ ще се проведат заключителни събития по проекти, финансирани от Фондация „Глобални библиотеки“. От 11.00 часа в НЧ „Просвета 1910“ село Тенево  ще се проведе „Игротека в Библиотеката“ по проект „Търсачи на знания и емоции“. Бенефициент на проекта е НЧ „Просвета 1910“ село Тенево. От 16.30 часа в група „Роза“, с. Роза при ДГ „Звездица“ ще се проведе награждаване в конкурс за семейна приказка, по проект „Къща на книгите“. Бенефициент по проекта е НЧ „Светлина-1928“, с. Безмер.