05.10.2022

Осем нови работни места осигури община Болярово

Осем нови работни места осигури община Болярово, кандидатствайки като работодател по проект „Обучения и заетост“ – Компонент II. Целта на Компонент ІІ  по проект „Обучения и заетост“ е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

Осемте безработни до този момент лица с трайна намалена работоспособност, са назначени от 19 ноември 2018 година за период от две години, на длъжност „пазач“ – поддръжка и опазване на обществени сгради. През този период ще работят на осемчасов работен ден и ще получават като трудово възнаграждение – минимална работна заплата за страната. Пет от лицата са в град Болярово, две – в село Стефан Караджово, едно – в Оман.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com