30.01.2023

Информационна кампания във връзка със Световните дни за борба с насилието

Информационна кампания, включваща раздаването на плакати и брошури на учениците, бе проведена от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Болярово с председател Мария Чанева и секретар Любослав Ценов. Тя бе по повод двата дни за превенция с домашното  насилие над деца и жени – 19 ноември (Световен ден за борба с домашното насилието над деца)  и 25 ноември (Световен ден за борба с домашното насилието над жени).

Брошурите и плакатите бяха разпространени съвместно с училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на двете училища (СУ „Д-р Петър Берон“- град Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово) и ДГ „Здравец“- град Болярово и филиали.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com