07.02.2023

Подготовка за реакция при наводнения и последващи кризи

Ямболската червенокръстка организация продължава да провежда двудневни обучения, насочени към учениците от VI-ти до XII-ти клас по проект, осъществяван от консорциум Дикон – БЧК, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“, като възложител по дейностите е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерство на вътрешните работи.

Общата цел на проекта е организирането и провеждането на обучения с ученици за подготовка и реакция при наводнения и последващи кризи в рамките на периода 2018г.– 2021г., с фокус върху придобиването на знания и практически умения по оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа  при наводнения. В обученията са включени и теми, свързани с формирането на правилно поведение за овладяване на стреса, паниката и тревожността сред децата и учениците по време на кризи.

От  м. октомври 2018г. до края на м. ноември 2018г., общия брой на обхванатите  ученици е 80 от ПМГ „Атанас Радев“, ОУ „П. Р. Славейков“ и ОУ „Любен Каравелов“ в град Ямбол, организирани в четири групи за обучение. По време на сесиите учениците проявявата голям интерес и активност по отделните теми, като задаваха въпроси и споделяха опит от конкретни ситуации.

До края на годината е предвидено да се проведат още четири обучения, като ще бъдат включени ученици от същата възрастова група от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Зимница, община Стралджа и СУ „П. К. Яворов“ – град Стралджа.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com