28.01.2023

Продължава  осигуряването на безплатна храна през 2019 година в община „Тунджа“

От 02.01.2019 г. се предоставя топла храна за 595 лица и семейства в неравностойно положение, живеещи в 28 населени места на територията на общината.

Това стана възможно след сключването на нови договори с Фонд „Социална закрила“ от четирите външни доставчика, които в партньорство с Община „Тунджа“ изпълняват проекти за доставка на услугата „ Обществена трапезария“.

Осигурените средства до края на календарната година са в размер на 429 649,50 лв .

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com