03.02.2023

Не на тормоза и насилието в Роза и Веселиново

Всяка година в последната сряда на месец февруари се отбелязва международния Ден за борба с училищния тормоз. Основните училища в село Роза и село Веселиново организираха серия от инициативи за превенция на тормоза и насилието.

В Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, село Роза учениците получиха значки и стикери, осигурени от МКБППМН при община Тунджа. На този ден участниците  бяха облечени в  розово, за да символизират своята позиция и неприемане на тормоза в училище.

В Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ село  Веселиново, ученици от 3. клас посетиха Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Франциск. Всички заедно изработиха  Кръг на избора чрез  10 стъпки при наличие на проблем. Особено интересна се оказа историята на Забдер Филио. Страхотно е да  се чуят различните, автентичните и непринудени мнения защо един човек е предпочитан пред друг по това, което знаеш или си мислиш, че знаеш за него и общността, към която принадлежи.

Дейностите за превенция на училищния тормоз продължават през цялата година. И двете училища  в село Роза и Веселиново работят съвместно с МКБППМН, ДПС, БЧК и подкрепата на местните общности.

 

Иван Ангелов

училищен психолог

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com