03.02.2023

Областното общо отчетно събрание на Ямболската червенокръстка организация

На 6 март 2019 г. се проведе Областното общо отчетно събрание на Ямболската червенокръстка организация. Гости на събранието бяха: д-р Валентин Пеев (зам.-председател на НС на БЧК); Стойчо Стойчев (зам.-председател на НС на БЧК); архимандрит Димитрий (архиерейски наместник на Ямболска духовна епархия); Христо Колев (зам.-областен управител на област Ямбол); комисар Георги Кючуков, (началник охранителна полиция ОД на МВР); комисар Кольо Гяуров (директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“); Татяна Павлова (говорител на ОД на МВР-Ямбол); г-н Станчо Ставрев (заместник-кмет на община Тунджа); Кольо Пехливанов (представител от община Болярово); Георги Георгиев (представител от Регионално управление на образованието); Янулка Димитрова (директор Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост-с. Маленово, община Стралджа); Иванка Лазарова (секретар на НЧ „Съгласие 1862“); Костадин Атанасов (председател на общински Съюз на пенсионера 2004); Марияна Давидова (Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва); Кръстина Атанасова (председател на Регионален клуб на инвалида); Надка Александрова (Спортен клуб на инвалида); представители от неправителствени организации и медии.

Форумът премина в една сесия, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията за 2018г., представен от д-р Антоанета Антонова (председател на Областния съвет на БЧК), отчет на Областната контролна комисия (представен от Силва Иванова) и отчет на бюджета за 2018 г. (представен от инж. Митко Филипов – Директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК). Делегатите на събранието приеха План за работа за 2019г. и Проект на бюджет за 2019 г. на Ямболската червенокръстка организация.

По време на изказванията гости и делегати на Общото събрание изразиха благодарност, задоволство и признателност от успешно реализираните инициативи през изминалата 2018 г., като се ангажираха и занапред да продължават да подкрепят Ямболската организация и нейните доброволци в изпълнението на хуманитарната мисия за намаляване и предотвратяване на социалната уязвимост сред най-засегнатите общности.

Д-р Валентин Пеев, изрази задоволство от свършеното през годината от доброволците на БЧК и БМЧК-Ямбол, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците, които даряват своя труд в полза на уязвими лица. Работата на Ямболската червенокръстка организация бе оценена, като отлична.

Представителят на община Болярово (главният експерт „Хуманитарни дейности“ Кольо Пехливанов) благодари от името на кмета на община Болярово г-н Христо Христов за ползотворното сътрудничество и подчерта множеството успешни инициативи на общината и червенокръстката организация, изразявайки увереност, че общите благородни начинания ще продължат.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com