28.01.2023

Мариета Сивкова: Тормоз върху граждани и бизнес в Ямбол

Това прави ГЕРБ чрез лостовете на властта. Наредбите на общински съвет се ползват за да се поставят в подчинение гражданите и бизнеса в Ямбол, чрез въвеждане на незаконни регулаторни режими. Целта е събиране на колкото може повече пари.

През м. септември 2018 г. общински съвет Ямбол прие, по предложение на кмета на общината, Наредба за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементите на техническата инфраструктура на Община Ямбол.

Според нея граждани и бизнес трябва да изискват от общината специално разрешение за прокопаване и да заплащат парична гаранция , която им се връща след като възстановят настилките, там където се е наложило да ги нарушат в процеса на строителство.

Законът не изисква такъв документ и заплащане на гаранции. Това посочи съдът в решението си от преди месец, с което отменя спорните текстове в наредбата.

Призовахме председателя на общински съвет да не обжалва решението на ямболския съд, защото има категорична съдебна практика, а и за да не се разходва излишно обществен и финансов ресурс. Той не се съобрази и без да поиска съгласието на общински съвет обжалва пред по- висша инстанция. Скандалното е, че през едната година докато се води делото, общината ще събира пари от инвеститорите, а когато съдът отмени наредбата, няма да ги върне. Това е кражба!

Тази Наредба на община Ямбол е поредната, която Прокуратурата вкарва в съда. Факт са десетки съдебни решения, с които са отменени текстове от други наредби . А трайна практика е Областен управител, в сговор със съпартийците си – кмет и председател на общински съвет, да мълчи и да не спира незаконните решения на общински съвет Ямбол. Макар че той е първата инстанция, която трябва да следи за законосъобразност в защита на обществения интерес.

Такова управление – държавно и местно, което ползва властта за да осъществява административен тормоз, е вредно за гражданите и бизнеса в Ямбол!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник от БСП в ОбС Ямбол

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com