28.01.2023

Нови компютри за здравни кабинети

Община Стралджа осигури нови компютри за здравните кабинети на детските градини в селата Зимница и Войника и за СУ“П.Яворов“ Стралджа. Попълненията са особено необходими за детските заведения в двете села,  чиито здравни  кабинети до момента  не разполагаха с така необходимата техника. Според здравните работници по места компютрите ще облекчат видимо работата и ще подпомогнат здравното обслужване на децата. Инвестицията от общинския бюджет  е на стойност 1500 лв.

Общинското ръководство продължава  грижата и вниманието за поддържане и адекватно оборудване на здравните кабинети по всички учебни заведения в община Стралджа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com