01.12.2022

320 полицаи пазят изборния ред в Ямболска област

Изборният ден започна в спокойна обстановка. Охраната на изборните помещения през изминалата нощ протече нормално. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите. Около 320 служители на МВР осигуряват охраната изборните секции, реда и спокойствието в региона.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail izbor@mvr.bg.
Създадена е организация и звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден и ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Служителите на Министерството на вътрешните работи ще се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
За осигуряване спокойно протичане на изборния ден са предприети всички необходими мерки за охраната на обществения ред и пожарна безопасност.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com