28.11.2022

Жест на съпричастност и добронамереност

Бинка Величкова

Масовото умъртвяване на овце и кози в някои селища на община Болярово през 2018 година бе тежък удар за животновъдството в района. Получените парични обезщетения не биха могли да заличат раните в душите на стопаните. А да се започне отново не е лесно, уви…

И е чудесно, че драмата на тези хора намери отзвук в сърцата на животновъдите от страната ни. Дарени от тях млади овце за разплод бяха доставени чрез Националната овцевъдна и козевъдна асоциация с председател Симеон Караколев (град Велико Търново). Доставката се извърши на 9 юли тази година директно по дворовете на хората или в животновъдните обекти на по-едрите производители. Не по-малко от 100 е броят на животните, получени в селата Шарково, Воден и Крайново общо. Въпреки болката много от стопаните искат да поставят ново начало – за тях е поминък, а и своеобразно предизвикателство.

Инициаторите на тази акция са се свързали с най-големите ферми в страната, оттам са откликнали и в рамките на два дни е създадена организацията по събиране и раздаване на животните.

Стопаните, пострадали от чумата по овцете и козите, са получили отдавна полагащите им се обезщетения от държавата, включително компенсациите за пропуснати ползи, тази година се плащат и компенсациите за цената на млякото. Хората обаче се страхуват да гледат овце, част от стопаните са преминали от овце към крави.  „Искаме те да преодолеят психологическата бариера. Смисълът на този подарък е едно ново начало, което те като че ли не са могли да си дадат, въпреки изплатените средства” – са думите на представителя на Асоциацията по овцевъдство и козевъдство Симеон Караколев.

Проявената съпричастност на животновъдите от цяла България е хуманен жест на искрена добронамереност!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com