04.10.2022

Временно се затваря кръстовището пред централния мост към парка

Във връзка с ремонтните дейности по изграждане на главен канализационен колектор ІХ в Ямбол временно е затворено за преминаване за моторни-превозни средства кръстовището пред основния пешеходен мост към парка. Кръстовището е между улиците „Цар Освободител“,„Ал. Стамболийски“,„Паисий Хилендарски“ и „Анка Александрова“.
Осигурен е достъп на пешеходците към моста, но преминаването им трябва да бъде с повишено внимание.
Ремонтните дейности са за реконструкция на главен колектор ІХ и водопровод по трасето, в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза”. Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”
До приключване на строителните дейности, временно се закрива спирка „Марица“, разположена срещу сградата на Минералната баня.
Община Ямбол и фирмата-изпълнител на обекта поднасят своите извинения за временните неудобства, които гражданите могат да изпитат и разчитат на тяхното разбиране.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com