01.12.2022

Кристиан Вигенин отчете дейността си като председател на комисия 

Отчет за работата си като председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове направи ямболският народен представител Кристан Вигенин. Той заемаше тази длъжност от 10 май 2017 г. до 10 юли 2019 г., когато беше избран за зам.-председател на Народното събрание.

В неговия фейсбук профил е публикувана подробна информация за дейността на комисията за този период.

За 2 години и 2 месеца комисията е провела 66 заседания, изготвила е 65 доклада по постъпили законопроекти, ратификации, стратегии, национални програми и др.

Отчетът започва с дейността на комисията в периода на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) и неговото Парламентарно измерение. Част от нея са и срещата на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС на 21 – 22 януари 2018 и проведеното 59-то Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС на 17 – 19 юни 2018.

От началото на мандата на 44-то Народно събрание до 10 юли 2019 г. комисията е провела и седем срещи с комисари от ЕК,  три срещи с главния преговарящ на Европейския съюз за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и три изслушвания на посланици.

До 10 юли 2019 г. са проведени общо 25 заседания и една изнесена работна среща, които са пряко свързани с мониторинга и контрола по усвояването на средствата от ЕС. В този период комисията е имала и шест съвместни заседания с други постоянни парламентарни комисии.

През това време са организирани и четири дискусии на различни теми – „Политически аспекти на Парламентарното измерение на първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз“;„Европейска интеграция, регионално сътрудничество и свързаност на Западните Балкани – приносът на Българското председателство“;„Бъдещето на европейския бюджет – тенденции и предизвикателства“ и „Реформа на европейския бюджет: българската позиция в преговорния процес по подготовката на Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.“.

До 10 юли 2019 г. комисията е взела участие в седем заседания на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК), имала е и две участия в Конференция на парламентарните комисии по европейска интеграция/европейски въпроси на страните, участващи в Процеса на стабилизиране и асоцииране на Югоизточна Европа.

В информацията Кристиан Вигенин не е включил индивидуалните дейности и срещите си като  председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com