01.12.2022

По високи заплати за ямболските медици

На 29.07.2019 г. бе подписан колективен трудов договор между ръководството на „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, представлявано от изпълнителния директор, д-р Панайот Диманов, синдикалната организация на КНСБ в „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, представена от д-р Златимир Янев, председател и синдикалната организация на КТ „Подкрепа“ в „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД, представена от Гергана Георгиева, председател.

Подписването на колективния трудов договор осигурява нарастване на основните работни заплати на лекарите в лечебното заведение от 01.08.2019 г. спрямо 31.12.2018 г. от близо 19 %, както и нарастване на основните работни заплати на професионалистите по здравни грижи в лечебното заведение от 36 %.

Увеличението на основните работни заплати на лекарите в „МБАЛ „Свети Пантелеймон“ – Ямбол“ АД към 01.08.2019 г. спрямо 31.12.2018 г. е със 150 лв., а това на професионалистите по здравни грижи с 200 лв.

Новият колективен трудов договор изразява надеждата на подписалите го, да бъде стъпка по пътя за постигане на удовлетвореност от здравните услуги както на пациентите, така и на медиците и хората, заети в лечебната дейност.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com