28.11.2022

Постигнато съгласие за състава на ОИК

На 19 август 2019 г., в сградата на община „Тунджа“ се проведоха консултации с парламентарно представените партии за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) при изборите за общински съветници и кметове.

Кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, запозна присъстващите с Решение на Централната избирателна комисия, според което Общинска избирателна комисия– „Тунджа“ трябва да е в състав от 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар.

След направените изказвания от всички упълномощени представители на партии и коалиции предложения бяха направени за председател, трима заместник-председателя и секретар, а останалите предложени лица за членове на ОИК. Постигнато бе съгласие за състава на ОИК, както следва:

  • за партия ГЕРБ – 4 членове;
  • за коалиция „БСП за България“ – 4 членове;
  • за коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове;
  • за партия „ДПС” – 1 член;
  • за партия „Воля“ – 1 член;
  • за коалиция „Демократична България – обединение“ – 1 член.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com