28.11.2022

Отваряне на оферти по обществена поръчка

На 3 септември 2019 г. се състоя заседание на комисия, назначена със заповед от кмета на община Болярово Христо Христов, в която се възлага обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителство на обект „закриване и рекултивация на съществуващо сметище гр. Болярово”.

Комисия, с председател Нина Терзиева, отвори постъпилите оферти в законоустановеният срок. Те бяха три, на фирмите: Обединение „Т7-Стройконтрол ГТ“-ОД; „Булинженеринг – ТС“ ЕООД; „Строителна компания „Алмекс“ ЕООД.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com