01.12.2022

Намаление на регистрираните престъпления в областта, отчете ръководството на ОДМВР-Ямбол

На месечен брифинг директорът на ОДМВР – Ямбол представи информация за криминогенната обстановка в региона за периода от 1 януари до 31 октомври 2019 година.

Старши комисар Калоян Милтенов посочи,  че  се отчита значително намаление при регистрираните престъпления през изминалото десетмесечие. В периода са регистрирани 1159 престъпления  срещу 1296 за същия период на 2018 год. Разкриваемостта е 62,59%  и е една от най високите в страната.

През десетмесечието са регистрирани 67  престъпления против личността, като 34 от тях са телесни повреди. Разкрити са 32 от регистрираните деяния,  като процента на разкриваемост е увеличен с 10%.

Структуроопределящи за криминалната престъпност в региона са престъпленията против собствеността, отбеляза директорът на ОДМВ – Ямбол. В отчетния период са регистрирани 471 от този вид  престъпни деяния срещу 557 са същия период на миналата година, като се наблюдава намаление с над 15% . Разкрити са 297, като процента на разкриваемост е 63,06. Разкрити са и 39 престъпления регистрирани в минал период. Регистрирани са 17 грабежа, като 14 от тях са разкрити. С най- висок относителен дял в раздела са кражбите – 377 срещу 466 за десетмесечието на 2018 г., от тях разкрити са 244 и 33 от минал период. Значително е намалението на регистрираните домови кражби – 77, срещу 135. С 52 по-малко са кражби от частни имоти в малките населени места – регистрирани са 113. Една от предпоставките за осъществяването на тези деяния е обезлюдяването на населените места и рядката посещаемост на имотите. Разкрити са 51 от регистрираните  59  кражби от магазини.

При общоопасните престъпления също се отчита намаление – 285 срещу 376, разкрити са 180 от деянията.  53 са регистрираните престъпления с наркотични вещества, като 33 от случаите са за производство или разпространение.

В хода на акция „Зима“, от 1 ноември до настоящия момент са проверени 1275 пътни превозни средства, отчете старши комисар Калоян Милтенов. От контролните органи са констатирани 176 неизправности по осветителните системи и сигнализацията, 10 неизправности по устройствата за измиване на стъкла, 16 случая на управление на МПС с износени гуми и 48 други нарушения. Съставени са 25 акта за установени административни нарушения. Наложени на 279 глоби с фиш, от тях 3 на велосипедисти, 5 на водачи на превозни средства с животинска тяга и 45 на пешеходци. Изготвени са 4 предписания до собствениците на пътища за отстраняване на недостатъци на пътните настилки, вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка. Акция „Зима“ продължава, а сега паралелно с нея се провежда и акция „Скорост“, уточни директорът на ОДМВР – Ямбол.

26.11.2019 г.
Татяна Павлова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com