01.12.2022

Областният управител разговаря с общините Ямбол и Стралджа по поискани от тях процедури за „спешни мерки“ в транспортната схема

Областният управител Димитър Иванов проведе работна среща със заместник–кметовете на община Ямбол Михайл Керемедчиев и на община Стралджа Иван Иванов по отношение на искания отправени от двете общини за предприемане спешни мерки по възлагане на транспортно обслужване. Община Стралджа е поискала областният управител да даде разрешение за спешна мярка по възлагане на обществен транспорт по 9 от линиите от схемата на общината, за които общината няма договори за обслужване и не е провела обществена поръчка, с което областният управител фактически разрешава на кмета да възложи пряко обществената услуга по транспорт без проведена процедура по ЗОП. За посочените линии, част от областната транспортна схема, между тях Стралджа – Ямбол, София – Стралджа, Варна – Стралджа, Лозенец – Стралджа – Ямбол, Стралджа – Маленово- Стралджа – Зимница – Чарда – Ямбол областният управител вече е дал 18 месечна спешна мярка, която не е изтекла. Според Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и Европейския регламент областният управител има право да даде само за още 6 месеца спешна мярка.  След обсъждане на конкретната ситуация и аргументите на община Стралджа, че е недостатъчно времето за провеждане на процедурата по обществена поръчка за тези линии, областният управител Димитър Иванов ще издаде заповед за удължаване с още 6 месеца на мярката за линиите на община Стралджа, за да проведат законовите процедури. Що се касае за искането на община Ямбол за допускане на пряко възлагане по обслужване на автобусна линия Ямбол – Тополовград, част от републиканската транспортна схема от квотата на Ямбол, областният управител разясни конкретната ситуация и липсата на законови основания да даде спешна мярка. За конкретната линия има вече издадени две спешни мерки и няма законови основания да се удължи отново срокът. Заместник-кметът на Ямбол М. Керемедчиев прие аргументите и каза, че ще се търси законово решение на проблема. В ситуацията възможното е по най-бързия начин общината да изготви предложение и пусне процедурата за обявяване на пакетна обществена поръчка за линиите  Ямбол – Тополовград и Ямбол -Сливен.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com