01.12.2022

Епизоотичната обстановка в област Ямбол обсъди комисия. Предстоят нови проверки в «заден двор» и на нерегламентирани сметища в общините

Актуалната епизоотична обстановка, във връзка с разпространението и превенцията на АЧС /африканска чума по свинете/, обсъдиха на заседание членовете на Областната епизоотична комисия. Информацията бе докладвана от директора на ОБДХ Ямбол д-р Николай Георгиев. Към този момент 15 области в страната са засегнати и има регистрирани случаи на заболяването АЧС. Случаите от месец декември и януари са установени предимно при диви прасета. Такива са и случаите на установени проби на заболяването на територията на област Ямбол. Освен първата положителна проба при диво прасе в землището на село Камен връх са установени и още няколко при отстреляни и мъртви прасета в землищата на селата Лозенец, Савино, Поляна. Областният управител Димитър Иванов призова за повишено внимание, най-вече ловците и ловните дружинки, поради големия периметър и различните точки от областта, в които се проявяват случаи на заболели диви прасета. Ситуация, която изисква спазване още по строго на набелязаните мерки за биосигурност.

В тази връзка и на територията на област Ямбол се предприемат мерки свързани с дезинфекция, организиран контрол в месодобивни предприятия, както и почистване и дезинфекция на всички съоръжения свързани с отглеждане и транспортиране на свине. Припомняме, че от  9 януари 2019 г., влезе в сила забрана за движението на свине от и към животновъдни обекти и кланици на територията на цялата страна. Мерките бяха предприети заради влошената епизоотична обстановка.

Общините от област Ямбол докладваха за определените терени за обезвреждане на животински продукти и специфично рисков материал съгласно Наредба №22. Всички общини, освен община Ямбол, имат определени и съгласувани терени при нужда от загробване на животни с положителни проби за АЧС. Община Ямбол към този момент все още няма определени терени. Областният управител информира, че предстоят съвместни проверки на РИОСВ и РЗИ по общини за наличие на нерегламентирани сметища, представляващи евентуална опасност и по отношение на разпространяване на заболяването.

В хода на комисията, стана ясно, че предстоят проверки във всички населени места на територията на област Ямбол за съществуващи обекти тип „заден двор“ за отглеждане на прасета. Ветеринарни лекари от ОДБХ ще присъстват постоянно  в промишлените обекти на територията на област Ямбол и взимат проби при наличие на мъртви животни.

Областният управител Димитър Иванов и чрез медиите призова хората за своевременно уведомяване на компетентните органи при намиране на мъртво животно.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com