28.11.2022

Представят проекта за бюджет на община Болярово на 16 януари

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Болярово за 2020 г. ще се състои на 16 януари от 14 часа в залата за заседания на Общински съвет в читалище „Възраждане“ гр. Болярово. Кметът Христо Христов кани представители на бизнеса, спорта, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, представители на читалищните настоятелства, на различни обществени сфери и жителите на общината да се включат в обсъждането.

Ето и пълния текст на обявата.

ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

О Б Я В А

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2020 г. Обсъждането ще се проведе на 16.01.2020 г. /четвъртък / от 14.00 часа в залата за заседания на Общински съвет в читалище „Възраждане“ гр. Болярово. Поканват се всички граждани, представители на граждански сдружения и юридически лица, представители на медии и други, които осъществяват дейност на територията на общината да вземат участие в обсъждането.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com