28.01.2023

Съветници от БСП: Проектобюджетът на община Ямбол е по-скоро предпазлив

Предварителен прочит на приложенията към проектобюджета на община Ямбол за 2020 г. представиха на пресконференция общински съветници от „БСП за България”. Председателят на групата Катя Георгиева уточни, че ще изчакат публичното му представяне на 21.01.2020 год., както и обсъжданията в постоянните комисии, преди да дадат окончателното си становище по него.

Позицията на съветниците от БСП за проектобюджета:

„Общинска администрация не успя да изпълни обещанието си да предостави проектобюджета в петък, но все пак той беше качен на страницата на общината в неделя. Продължава лошата практика проектобюджетът да се представя без обяснителна записка, което затруднява основно гражданите, защото те не са специалисти да могат да разчитат числата и да се ориентират по таблици, а общественото обсъждане предполага именно гражданите не просто да слушат какво възнамерява да прави общината, но и да са подготвени с предложения и конкретни питания.

Ние, от БСП считаме, че щеше да бъде добре, ако кметът в средата на този месец бе представил Програмата си за управление за целия мандат. Тогава и общинските съветници, и гражданите  щяхме да сме наясно какви са неговите приоритети за 4 години и този проектобюджет щеше да е по-красноречив.

За нас бюджетът е по-скоро предпазлив, с по-реалистични приходи и с предпазливи разходи.

От числата на проектобюджета се вижда, че този път общинска администрация е заложила на реалистични приходи – намалението им спрямо 2019 г. е с 1 813 120 лв.

Най-голямото намаление идва от продажбата на нефинансови активи – с 1 050 000 лв. по-малко. Добре е, че този път общината не залага на кухи постъпления от продажба на земя и на сгради. Знаем старата практика, че срещу тях предишното ръководство планираше неосъществими капиталови разходи, защото продажбите никога не се реализираха според първоначалния план.

От приходи от собственост са планирани 319 852 лв. по-малко, от общински такси 302 000 лв. по-малко, от глоби 150 000 лв. по-малко.

Общината получава с над 4,4 млн. лв. по-голяма субсидия от бюджета, безлихвените заеми са с над 1,5 млн. лв. по-малко, тази година няма да се плаща и над половин милион лева вноска по заема за водопровода, който вече е приключен. Виждаме, че в бюджета е планирано общината да разплати 4 105 575 лв. погашения по дългосрочни заеми, вероятно за европейски проекти.

Преходният остатък е 5 714 875 лв.

На фона на тези числа бюджетът за 2020 г. е само с 1 713 980 лв. повече от миналогодишния, ако не смятаме облигационния заем от 17,6 млн. лв.

Виждаме и че ръководството се опитва да намали разходите, защото издръжката е с 1 974 618 лв. по-малка от 2019 г. Но в издръжката се включват и текущите ремонти на територията на града и това до известна степен ни притеснява. Надяваме се да ни бъде представен списък на плануваните ремонти още на самото обсъждане, за да са наясно гражданите кои от техните предложения в тази посока ще бъдат удовлетворени. А и за да се осъществява контрол, не на последно място.

Странно е, че са предвидени 3 567 080 лв. капиталови разходи, но след това те не са посочени по отделни раздели, освен 128 000 лв. за отбрана и сигурност, които са държавна дейност.

От така предложения проектобюджет не става ясно планира ли ръководството да предлага нова структура на общинска администрация.

Що се отнася до капиталовите разходи  ни се струва, че те са едно своеобразно продължение на идеите на старото ръководство. Голяма част от обектите са тези, които бяха планирани да се правят със средства от облигационния заем. Хубаво е да се обясни кои обекти са преходни.

Групата съветници „БСП за България“ направи официално едно предложение към проектобюджета, а именно – осигуряване на средства за безплатни ясли за всички деца в Ямбол и безплатна храна от Детска млечна кухня. При разговор с управленския екип разбрахме, че няма да постигнем съгласие за безплатна храна от кухнята, но може да се обмисли  отпадането на таксите в яслените групи. Видно е, че нашето предложение не е намерило място в бюджета. Ние ще продължаваме да настояваме това да се случи. Защо? Най-големият капитал на нашия град са именно хората. Бъдещето на града ще се гарантира пък точно от младите хора. Напомняме стряскащата статистика, че през последните 10 години Ямбол е единственият областен град с намаляващо население, за ниската раждаемост в нашата община. И все пак, тук остават млади хора.  Голяма част от родителите изпадат във финансово затруднение при осигуряване на редовна посещаемост на децата си в детски ясли, особено ако имат две или повече деца. Отпадането на една такава такса ще покаже подкрепящо отношение на общината към семействата с малки деца. Имайте предвид, че яслените групи се посещават от деца на активни родители, които се връщат по-рано на пазара на труда. И е напълно във възможностите на общинския бюджет да подпомогне осигуряване на безплатна качествена грижа за техните деца. Става въпрос за не повече от 60 000 лв. Отново в духа на коректността отпадането на таксата преминава през промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Общинската администрация не е предприела действия в тази посока, което на практика означава, че нашето предложение не е уважено. В такъв случай, ние ще предприемем стъпки за промяна на Наредбата, която ще предложим на ОбС – Ямбол“.

Катя Георгиева каза още, че преди заседанието на ОбС – Ямбол за гласуване на проектобюджета, ще обявят категоричната им позиция за бюджета на община Ямбол за 2020 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com