10.12.2022

40 процента увеличение на броя заявления за лични карти през месец януари 2020г. в сравнение с последните три месеца на 2019 г.

Уважаеми граждани, във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи Ви уведомяваме, че

  1. Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, Ви призоваваме да не изчаквате изтичането на крайния срок на валидност на документите и да се възползвате от възможността за предсрочната им подмяна. През 2020 год. изтича валидността на 16105 лични карти, 10838 СУМПС и 8390 паспорти издадени от ОДМВР-Ямбол. Гражданите, чиито документи подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ през първите месеци на годината, когато изтича валидността на по-малък брой документи, като за този период сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления с цел намаляване на времето за обслужване.

Очаква се след 01.04.2020 година да бъде значително по-натоварено.

  1. Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

-гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

-гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията. Работното време на сектор БДС в ОДМВР-Ямбол е от понеделник до петък от 08.30ч. до 17.30ч., а в РУ- Елхово и РУ-Стралджа от понеделник до петък от 08.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.30ч

 

Предоставяме Ви данни за броя приети заявления за български лични документи през изминалата седмица в звената „БДС“ в ОДМВР-Ямбол:

 

Звено БДС 13.01.20 14.01.20 15.01.20 16.01.20 17.01.20 Общо за  седмицата
Сектор БДС в ОДМВР-Ямбол 101 79 92 89 96 457
Гише БДС в РУ-Елхово 14 11 16 12 14 67
Гише БДС в РУ-Стралджа 3 4 4 2 2 15
Общо за деня 118 94 112 103 112 539

 

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

 

21.01.2020 г.
Татяна Павлова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com