04.12.2022

60 процента увеличение на броя заявления за лични карти през изминалата седмица в ОДМВР-Ямбол, в сравнение с последните три месеца на 2019г.

Уважаеми граждани, във връзка с изтичане срока на валидност на голям брой документи за самоличност през 2020 г. и очаквания увеличен прием на заявления за издаване и подмяна на български лични документи Ви уведомяваме, че

1.Заявление за подмяна на български личен документ може да се подаде преди изтичане на срока на валидност.

С оглед улесняване на административното обслужване, избягване на натрупване на хора и загуба на време при обработката на подадените заявления, Ви призоваваме да не изчаквате изтичането на крайния срок на валидност на документите и да се възползвате от възможността за предсрочната им подмяна. През 2020 год. изтича валидността на 16105 лични карти  и 8390 паспорти издадени от ОДМВР-Ямбол. Гражданите, чиито лични карти и паспорти подлежат на подмяна през 2020 г., могат да посетят звената „Български документи за самоличност“ през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи, като за този период сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол има готовност за организиран прием на заявления за лични карти и паспорти, по предварително изготвено искане, с цел намаляване на времето за обслужване.

Очаква се след 01.04.2020 година да бъде значително по-натоварено.

2.Българските граждани с постоянен адрес на територията на област Ямбол могат да подават заявление за лична карта или паспорт с обикновена услуга във всяко едно от звената:

-сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР-Ямбол;

-гише „БДС“ в Районно управление Елхово;

-гише „БДС“ в Районно управление Стралджа.

Получаването на готовите документи се извършва в звената, където са подадени заявленията.

 

Предоставяме Ви данни за броя приети заявления за български лични документи в звената „БДС“ в ОДМВР-Ямбол:

 

Звено БДС 20.01.20 21.01.20 22.01.20 23.01.20 24.01.20 Общо за  седмицата
Сектор БДС в ОДМВР-Ямбол 114 80 102 101 79 476
Гише БДС в РУ-Елхово 20 8 3 20 16 67
Гише БДС в РУ-Стралджа 3 3 3 4 4 17
Общо за деня 137 91 108 125 99 560

 

3.Гражданите, притежаващи валиден български електронен подпис могат да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт по електронен път, чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg .

27.01.2020 г.
Татяна Павлова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com