01.12.2022

Номинирани кандидати за ръководни органи на НСОРБ

На провелият се на 31 януари 2020 г. форум за Югоизточен район за планиране в гр. Бургас, организиран от Националното сдружение но общините в Република България, бяха излъчени кандидатурите за членове на Управителния и Контролния съвет. Съгласно регламентите на организацията за членове се издигат представители на общините от съответния район за планиране по време на регионални делегатски заседания и за Югоизточния район за планиране са следните номинации:

Георги Георгиев – 5-ти мандат кмет на община „Тунджа“

Георги Димитров – 4-ти мандат кмет на община Карнобат

Димитър Николов – 4-тимандат кмет на община Бургас

И тримата номинирани са членове и на досегашния УС на НСОРБ и номинирането им е признание за активната им позиция е ефективната работа на Сдружението.

За член на Контролния съвет на НСОРБ бе издигната кандидатурата на Галина Стоянова – кмет на община Казанлък.

На Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София, ще бъдат гласувани номинациите от регионалните заседания.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com