01.12.2022

Чрез цифрова карта в община Болярово ще стимулират инвестициите

Нови кадастрални планове за седем населени места в община Болярово ще бъдат разработени до 2 години. Наред с това се предвижда и създаването на цифрова карта на населените места от общината.

Кадастърът отдавна се е превърнал в необходимост за много сектори – пазар на недвижими имоти, териториално и устройствено планиране, инфраструктура, опазване на околната среда.

Сред приоритетите в работата на администрацията на община Болярово за този мандат е предоставянето на по-качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, в това число и чрез разработване на нови кадастрални планове за град Болярово и селата Мамарчево, Воден, Попово, Голямо Крушево, Малко Шарково и Странджа и постепенна дегитализация на кадастраните планове на всички населени места. Това ще позволи на гражданите и бизнеса да получават в реално време информация за използването и собствеността на земята, както и пространствата под и над нея, за да планират и по-целесъобразно своите инвестиции.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com