01.12.2022

Ограничено е водоползването в община Болярово

Проблемите с водоподаването в община Болярово бяха обсъдени днес на среща между ръководствата на общината и на „ВиК“-Ямбол. Поради силното намаляване на дебита на водоизточниците във всички населени места в боляровско и по настояване на управителя на „ВиК“-Ямбол инж. Стоян Радев, кметът на общината Христо Христов издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други нужди от хигиенно-битовите в дома.

Водоползването е ограничено във всички населени места на общината, а контроът е възожен на кметовете и кметските наместници, както и на служителите на „ВиК“-район Болярово.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com