28.11.2022

Празник на традициите „Трифон Зарезан“

На 14 февруари – Празника на традициите „Трифон Зарезан“, се проведе интерактивно семейно занимание в село Чарган.

Екипът на Проект „Желани пространства“ – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира интерактивно семейно занимание, съвместно с децата на група „Иглика“ и пенсионерски клуб „Доверие“, с. Чарган, празникът беше на тема „Предаване на българските традиции от големи към малки – Трифон Зарезан“.

Децата от детската градина, облечени в традиционни носии, посетиха заедно с родителите си, Пенсионерски Клуб „Доверие“, с. Чарган. Преди това се закичиха с лозови венци, специално приготвени за тях. Всички заедно с песни и танци отидоха да зарежат лозето в дома на възрастно семейство, които членуват в клуба. Стопаните посрещнаха малчуганите и техните родители, както традицията повелява- с погача и сол. След което домакините представиха ритуала по зарязване на лозето, като оставиха 3 пръчки за берекет и плодородие. Децата присъстваха и на избирането на „Цар на Лозето“ и поздравиха всички с песни и танци.

Екипът на Проекта подари поздравителни картички на децата и на членовете на пенсионерския клуб с пожелания за предаване на българските традиции между поколенията.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com