01.12.2022

Обръщение на кмета на община „Тунджа“

Уважаеми жители и гости на община „Тунджа“,
Обръщам се към вас не само като кмет, но и като тунджанец, с грижа за нашето настояще и бъдеще.
Обявеното извънредно положение в страната, заради пандемията от коронавирус, налага предприемането на строги противоепидемични мерки и на територията на община „Тунджа“. До второ нареждане тези мерки включват:
– прекратяване на дейността на детските градини и училищата, както и всички извънкласни и извънучилищни форми на работа;
– социалните услуги от спектъра на центровете за дневна грижа да ограничат работата с потребители;
– да бъдат преустановени всички дейности с масов характер на читалищата, в т.ч. събирания, пътувания и/или изяви на самодейни колективи;
– да бъдат ограничени срещите и събиранията в клубовете на пенсионера;
– всички спортни прояви и организиран тренировъчен процес в спортните бази на територията на общината да бъдат преустановени;
– доставката на услугата безплатна детска млечна кухня да бъде организирана при засилен контрол и при мерки, които не допускат струпването на хора;
– да бъде преустановено организирането на тържища, базари и други форми на търговия извън търговските обекти за хранителни стоки;
– доставката на услуги, свързани с осигуряването на готова храна да се извършва приоритетно в домовете на потребителите, по график и при строг контрол, при засилена лична хигиена, с цел да се избегне струпване на хора;
– доставката на услуги в домашна среда от спектъра на личен, социален асистент и домашен помощник да се извършва при засилена хигиена и строг контрол;
– да бъдат осигурени мерки за превантивна работа с помощта на здравните медиатори и други общностни работници, назначени в община „Тунджа”;
– да бъде осигурявана своевременна информация от кметове и кметски наместници в община „Тунджа“ за пристигащи лица от чужбина. Същата информация да бъде подавана и от здравните медиатори и други общностни работници.
Отправям призив към тунджанци и всички гости на общината за ограничаване на всякакъв тип организирани лични, семейни и общностни прояви.
Вярвам, че и този път тунджанци ще проявим своя силен дух, да бъдем стриктни и отговорни към себе си и към другите; да сторим нужното в тази нелека за цялата страна и света ситуация! Нека бъдем отговорни към нашето здраве и към здравето на околните!

Кмет на община „Тунджа”
Георги Георгиев

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com