28.11.2022

Призив на кмета на Община Ямбол

Кметът на Община Ямбол Валентин Реавнски отправи призив с писмо към представляващите на всички юридически лица, управители на търговски обекти и центрове, директори на учебни, социални, спортни и здравни заведения, управители на банки  на територията на общината и юридическите лица, извършващи транспортна дейност в град Ямбол, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България.

Кметът още веднъж призовава за стриктно изпълнение на предписаните в националните и регионални заповеди санитарно-хигиенни мерки: осигуряване на медицински изделия и лични предпазни средства /предпазни маски, ръкавици и дезинфектанти и др./ на работниците и служителите.

Следва да бъдат предприети и нови мерки: да се създаде санитарен контрол на входа на сградата, помещението, офиса и т.н., който включва: дезифенкционна вана, през която да преминават работниците и служителите; определяне на лице, което да извършва термометричен контрол на служителите с дистанционен термометър, като служителите с температура по-висока от 37 градуса следва да се отстраняват от работа.

Работното място трябва да бъде чисто и хигиенично, в т.ч.: повърхностите (бюра, маси и др.) и предмети да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант; служителите да бъдат информирани, че са длъжни да си мият редовно ръцете и да поддържат висока лична хигиена; да бъдат поставени диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места и същите да бъдат пълнени редовно; на служителите, сътрудниците, клиентите и др. посетители да бъде осигурен достъп до места, където могат да си измият ръцете с вода и сапун; да бъдат осигурени съдове за отпадъци с капаци, където да бъдат изхвърляни използваните лични предпазни средства /маски, ръкавици и др./; работните помещения да бъдат проветрявани редовно.

Служителите трябва да бъдат изрично информирани, че съществува риск от заразяване при докосване с незащитени от ръкавици ръце на дръжки на врати, копчета на асансьори, перила на стълбища и други повърхности, до които имат допир много хора, както и че ако COVID-19 започне да се разпространява в гр.Ямбол, всеки, който има дори лека настинка, или много слаба температура, е препоръчително да си остане у дома. Отделно от това следва да избягвате командироването на служители, които са по-силно застрашени от болестта (по-възрастни служители или служители, страдащи от дибет, сърдечно-съдови или белодробни заболявания) в областите, където се разпространява COVID-19, като е препоръчително да осигурите на служителите, на които предстои пътуване, малки количества (1000 мл.) дезинфенктант за ръце с алкохол.

Ако фирмите използват транспортни средства за извозване на служителите, превозните средства трябва да бъдат дезифенкцирани неколкократно, в зависимост от натовареността.

„Покажете, че грижата за здравето е над всичко. Когато сме единни, по-лесно ще се справим с предизвикателството на този вирус. Разчитам, че ще постъпите отговорно и с грижа за хората!“, призовава Валентин Ревански.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com