28.11.2022

Маски за многократна употреба и още подкрепа за потребителите на социални услуги в община „Тунджа“

Община „Тунджа” осигурява безплатни маски за многократна употреба и други лични предпазни средства за потребителите на социални услуги в домашна среда с особен фокус върху най-уязвимите групи от местната общност- самотните възрастни и хората с увреждания.

Активирани са всички общински и общностни ресурси в лицето на екипите и доставчиците на социални услуги, медицинските специалисти от учебните и детски заведения, здравните медиатори, образователните сътрудници и всички други общностни работници. Всички дейности и мерки на местно ниво се координират от кметовете и кметските наместници на населени места.

Осигурява се при необходимост цялостна логистична подкрепа при снабдяване с медикаменти и стоки от първа необходимост. Общината съдейства и при транспортиране на хора, които имат неотложна необходимост от достъп до областния център, но нямат физическа възможност сами да организират превоза, като прегледи при ТЕЛК и други спешни и извънредни ситуации.

Община „Тунджа” купува маски, ръкавици, други лични предпазни средства, почистващи и дезинфектиращи препарати изцяло и само от местни производители и търговци. Поръчани са на местни шивашки фирми със съответните лицензи и сертификати за този тип дейност 5 000 маски за многократна употрепа.

Община „Тунджа” призовава институциите, работодателите и гражданите да подкрепим местните производители и търговци, като приоритететно от тях осигуряваме необходимите материали за справяне със сложната ситуация.

Нека бъдем единни и солидарни в тази трудна и извънредна ситуация с особено внимание и чувствителност към всеки човек в нужда!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com