04.12.2022

„Предоставяне на грижи в домашна среда“

С Решение на Министерски съвет № 83 от 06.02.2020 г. е приета  Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ , като част от Националния план за действие по заетостта и е утвърдена със Заповед РД 01-87/10.02.2020 г. на министъра на труда и социалната политика.

В рамките на Програмата община „Тунджа“ назначи 24 безработни лица на длъжност „Домашна помощница/ Домашен помощник“, регистрирани в бюрото по труда, които от 06 април 2020 г. до края на годината ще предоставят грижи на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания.

Потребители по Националната програма са 50 лица, отговарящи на следните условия:

  • лица освидетелствани от ТЕЛК с 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България, чийто доход не надвишава 375.00 лв.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com