28.11.2022

Допълнителни средства договаря община „Тунджа“ в ситуация на извънредно положение

Ще бъдат назначени още 20 служители в подкрепа на самотните възрастни и хората с увреждания

Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение и предоставените възможности от Управляващия орган на ОП РЧР за допълнителен финансов ресурс, Община „Тунджа“ депозира искане за изменение на договора по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3.

Целта на операцията е мобилизиране на допълнително публични ресурси за превенция и подпомагане достъпа до здравни и социални услуги на уязвими лица, включително на хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най- голяма степен от корона вируса. Планира се обхващане на 130 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация  на територията на общината.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на готова храна, хранителни продукти и други вещи от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

За предоставянето на услугите се предвижда наемането в спешен порядък на 20 щатни длъжности допълнително персонал на пълен и/или непълен работен ден, които ще предоставят услуги по домовете на 130 лица от уязвими групи.

Средствата, предвидени за обезпечаване на тази мярка възлизат общо на 212 550.00 лв, в т.ч. 151 821,43 лв за обезпечаване на работни заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя и  60728,47 лв., в които са планирани разходите за гориво, лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати и др., както и непреки разходи.


В ситуация на извънредно положение броят на хората в община „Тунджа”, които ще получават безплатна готова храна се увеличава на рекордните 1700 души. Още почти 500 нови потребители са  включени в социални проекти.

 Одобрен е проектът на община „Тунджа” по Програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в извънредна ситуация 2020”. В рамките на неговото изпълнение още 170 души ще бъдат включени в услуги, свързани с доставка на готова храна. С мотивирано искане до Фонд „Социална закрила” община „Тунджа” в партньорство с други доставчици на социални услуги по Програма „Обществени трапезарии” мотивираха увеличаване на капацитета на тази така необходима подкрепа с още 300 потребители.

По този начин във въведеното извънредно положение община „Тунджа” ще достигне рекордните 1700 потребители на социални услуги, осигуряващи безплатна храна до домовете на потребителите.

Във време на изпитание общината за пореден път мобилизира целия си наличен административен и експертен ресурс, за да отговори на очакванията и потребностите на местната общност.


 

Над 600 лица и семейства от община „Тунджа” получават хранителни пакети с продукти от първа необходимост

Потребители на услуги по проектите на общината, финансирани от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2„, както и по Оперативна програма „Храни” получиха хранителни пакети с продукти от първа необходимост. Тази подкрепа със съдействието на Областния съвет на Български червен кръст е осигурена за 330 потребителя на услуги. Предстои да бъдат предсотавени още 272 хранителни пакета за семейства, включени в проекта на общината по процедура „Услуги за ранно детско развитие”. По този начин над 600 лица и семейства от община „Тунджа” ще получат тази така необходима подкрепа в този труден момент.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com