04.12.2022

Продължава  прецизния контрол  на контролно-пропускателните пунктове на Ямбол по време на празничните и почивни дни

Днес от 07:00ч. до 14:00 ч. от КПП-та на входно-изходните пътни артерии на Ямбол са върнати 72 граждани, които не са имали основателна причина за пътуване.

Засилен ще бъде контрола по отношение на спазването и наложените ограничения, касаещи пропускателния режим на изградените контролно-пропускателни пунктове на територията на областния град.

Напомняме на гражданите, на които им се налага да пътуват от и към град Ямбол да попълват коректно и вярно причините в декларациите.

При извършени проверки на декларации, предадени на КПП са установени 46 несъответствия в декларираното. Установени са декларатори, които нямат сключен договор с декларирания от тях работодател или са  имали трудови отношения преди известно време, както и такива, които нямат каквито и да е договорни отношения с работодател, а в 3 от случаите има данни, че гражданите са  регистрирани в бюрото по труда. Продължават проверките  за изясняване на обстоятелствата. След приключване ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура. Голяма част  проверените декларации, в които е описано, че хората пътуват за полагане на труд в или извън областния град  отговарят на истината. Извършват се проверки и по декларации, в които са посочени други причини за преминаване през контролно-пропускателните пунктове- здравословни причини, завръщане на постоянен или настоящ адрес, необходимост от полагане на грижи, необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост и лекарства.

 

 

Нека бъдем отговорни! Заедно да запазим здравето и живота на  хората.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com