01.12.2022

Предстои заседание на Общински съвет Стралджа

Заседание на Общински съвет Стралджа е насрочено за 30 април. Годишният план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2020 г., отчети за дейността и изразходените от спортните клубове и туристическо дружество „Кале” бюджетни средства за миналата година са част от темите, които съветниците ще обсъждат. В дневния ред е включен и годишния план за изпълнение на общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Стралджа за периода от 01.05.2020г. до 30.04.2021 г. Заседанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, за това на него ще присъстват само съветниците и вносителите на докладните.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com