22.03.2023

Съвместно проучване на причините за недостига на вода в част от селата в общината

„ВиК“-служители и кметски наместници в община Болярово започват съвместно проучване на причините за недостига на вода в част от селата в общината.

Кметът на общината Христо Христов издаде още в началото на февруари месец заповед, с която се забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други нужди от хигиенно-битовите в дома. Причината е силното намаляване на дебита на водоизточниците във всички населени места в боляровско.

Водоползването е ограничено във всички населени места на общината, а контролът е възожен на кметовете и кметските наместници, както и на служителите на „ВиК“-район Болярово.

Въпреки наложените забрани има съмнения, че както местни жители, така и заселилите се чужденци не само поливат градините си, но и пълнят басейни в летните жеги. Днес кметският наместник на Попово Ангел Попов и техническият ръководител на „ВиК“-район Болярово Атанас Дженков ще извършат проверка на всички жилища, в това число и необитаемите, за да се установи дали се спазва забраната и дали няма евентуални течове, които да са причина за недостига на вода в селото. „В момента за там подаваме достатъчно вода, но по някаква причина количествата се губят“, коментира Атанас Дженков, но допълни, че все пак Попово не е останало без вода.

Съмнения, че заповедта на кмета Христов не се спазва масово има и за село Камен връх. Екипите на „ВиК“ за пореден ден се опитват там да открият причината за малкия дебит. В събота и неделя е имало проблеми с водоснабдяването и в селата Шарково и Странджа. Екипите на „ВиК“ работиха и до 19 часа в понеделник, за да отстранят авария в село Малко Шарково. „Аварии няма как съвсем да се избегнат, но правим всичко възможно да не оставяме селата с дни без вода“, каза още Атанас Дженков.

Продължава работата и в село Горска поляна, което беше поставено на воден режим. За щастие, организираните от общината сондажи дават надежда, че там проблемът с водоснабдяването ще бъде решен. Очакват се и пробите от тях, информира експертът по строителството в община Болярово Васил Палов.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com