30.03.2023

Лятно  училище по плуване на БЧК – Ямбол

Ямболската червенокръстка организация извършва подбор на деца на възраст между 7 и 11 навършени години, за сформиране на две групи от по 10 деца всяка, за обучение във ваканционната програма за превенция на водния травматизъм на Областната организация  на БЧК „Лятно училище по плуване2020”.

Програмата има за цел изграждането на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца на възраст 7-11 години, чрез включването им в обучение по усвояване на основни плувни техники и познания за безопасно контактуване с водата, начини за оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент. Техники за оказване на първа помощ при удавяне.

За заниманията са общо 20 /двадесет/, считано от 13 юли до 07 август 2020г., за времето от 16.00ч. до 17.00ч. за първа група и от 17.00ч. до 18.00ч. – за втора група.

  Всички занимания  ще се провеждат на плувния басейн в ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от квалифициран обучител – треньор по плуване и специалист от БЧК-Ямбол за заниманията по първа помощ, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

След приключване на обучителната част, ще се проведе заключително занимание със състезателни игри и демонстрации на усвоените начални плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент.

Родителите, които желаят да включат деца си, трябва предварително да подадат молба-декларация за съгласие по образец, предоставена от БЧК-Ямбол.

Обучението се извършва срещу заплащане, като цената покрива всички разходи, в т.ч. таксата за достъп на децата до плувния басейн.

За допълнителна информация на адреса на  БЧК в гр. Ямбол, ул. «Димитър Благоев» №1.

Лице за контакт: Добриела Праматарова-специалист в БЧК-Ямбол, 0886 344 250.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com